Jump to Navigation

AMC Spoedbundel OK

De AMC Spoedbundel OK is een cognitief hulpmiddel om tijdens een acute situatie op OK zeker te zijn dat alle benodigde acties worden uitgevoerd. Deze spoedbundel is tot stand gekomen op initiatief van de afdeling anesthesiologie van het Academisch Medisch Centrum en gebaseerd op de Emergency Manual van de Stanford Anesthesia Cognitive Aid Group: “Emergency Manual: Cognitive aids for perioperative critical events”. De AMC Spoedbundel OK is aangepast aan de in het Academisch Medisch Centrum geldende richtlijnen en protocollen. Ook zijn er in de AMC Spoedbundel OK telefoonnummers en logistieke gegevens verwerkt die specifiek zijn voor de setting van het AMC. Lees voor gebruik de disclaimer op onze website en in de AMC Spoedbundel OK. 

Over de AMC Spoedbundel OK is in 2015 een artikel verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG): 
Cognitieve leidraad voor noodgevallen op de OK.

U kunt de AMC Spoedbundel OK hier downloaden als pdf (incl. hyperlinks). Er is een algemene versie en een voor kinderen. Verder stellen we onze checklist voor Rapid Sequence Induction (RSI) beschikbaar. Wilt u een bewerkbare versie om deze aan te passen naar uw eigen situatie? Email dan naar emergencymanual@amc.nl met uw naam, functie en ziekenhuis. Omdat we regelmatig updates uitvoeren van de spoedbundel, houden we ons ook aanbevolen voor op- en aanmerkingen.
 

Download AMC Spoedbundel OK

Download AMC Spoedbundel OK Kind

Download RSI checklist