Jump to Navigation

Medisch studenten

De afdeling Anesthesiologie verzorgt op verschillende vlakken onderwijs aan studenten Geneeskunde van het AMC. Dit betreft anesthesiologische onderwerpen als reanimatievaardigheden en fysiologie in het kader van Acute Geneeskunde. Daarnaast verzorgt de afdeling ook meer algemeen medisch onderwijs in het kader van het Dedicated Master programma en klinisch lijnonderwijs.

Naast deze meer basaal theoretische onderwijsvormen worden studenten in de gelegenheid gesteld om in de praktijk kennis te maken met het specialisme van Anesthesiologie. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het tweede studiejaar tijdens de junior co-schappen. In de eindfase van de opleiding tot arts bestaat de mogelijkheid een co-assistentschap Anesthesiologie te volgen.

Het onderwijs aan studenten wordt gecoördineerd door de onderwijscommissie. De missie van de onderwijscommissie luidt als volgt:

De afdeling anesthesiologie is vooruitstrevend in perioperatieve zorg. Voor de onderwijscommissie betekend dit: georganiseerd, gestructureerd onderwijs door bekwame en inspirerende docenten aan studenten, junior coassistenten, coassistenten en stagiaires. Om deze missie te kunnen waarmaken is een gedreven groep anesthesiologen (i.o.) actief betrokken bij het onderwijs.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de onderwijscommissie:

 

T.J. van den Berg, D.E.A.A.
Afdeling Anesthesiologie 
Meibergdreef 9
1105 AZ AMSTERDAM
Tel. (020) 566 34 57
Tijs.vandenberg@amc.nl