Jump to Navigation

Afdeling Anesthesiologie

De afdeling Anesthesiologie vervult een spilfunctie in het ziekenhuis. Anesthesiologen zijn artsen die zich hebben gespecialiseerd in verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en acute en intensieve zorg. Daarom zijn ze nauw betrokken bij de patiëntenzorg bij alle operatieve ingrepen. Voorafgaand, tijdens en na operaties is de anesthesioloog eindverantwoordelijk voor de vitale functies en het welzijn van de patiënten. Jaarlijks worden op het 19 kamers tellende OK-complex van het AMC zo’n 12 tot 13 duizend ingrepen verricht. Bij ruim 800 operaties gaat het om hartoperaties. Ten behoeve van alle operaties heeft de de afdeling de beschikking over een goed uitgeruste pre-operatieve polikliniek en een 24-uurs verkoeverkamer (Post Anesthesia Care Unit, PACU).

Tevens is de afdeling Anesthesiologie actief bij de operaties op het Dagcentrum van het AMC. Hier worden patiënten geopereerd waarbij verwacht wordt dat die aan het einde van de dag weer naar huis kunnen. Het Dagcentrum telt vijf operatiekamers met een geheel eigen patiëntenlogistiek waar per jaar zo’n 7000 ingrepen plaats vinden.

De Acute Pijn Service is actief op de diverse verpleegafdelingen om pijn na operatieve ingrepen te helpen bestrijden. Ook op de verloskamers bieden we pijnbestrijding. De afdeling heeft een specialistische polikliniek voor chronische pijnpatiënten waaraan anesthesiologen, pijnverpleegkundigen en een psycholoog verbonden zijn. 

Naast de zorg rondom operaties, biedt de afdeling Anesthesiologie ondersteuning aan patiënten op verschillende poliklinieken van het AMC, zoals bij scopieën en de (interventie)radiologie, mede door de inzet van onze Sedatie Praktijk Specialisten. Ook speelt de anesthesioloog een belangrijke rol in de opvang van vitaal bedreigde patiënten op de Spoedeisende hulp en bij behandelingen op de hartcatheterisatiekamer.

Maar onze patienenzorg beperkt zich niet tot de muren van het AMC; Onze anesthesiologen zijn ook werkzaam in het Mobiel Medisch Team (MMT, beter bekend als de traumahelikopter) en wij verzorgen de anesthesiologische zorg op Bonaire.

Naast de patiëntenzorg vervult de afdeling ook academische taken: wetenschappelijk onderzoek, de opleiding tot Anesthesioloog en onderwijs aan o.a. studenten van de Universiteit van Amsterdam.

Dit alles wordt verwezenlijkt met een staf van meer dan 50 anesthesiologen, 60 arts-assistenten in opleiding tot anesthesioloog, 70 anesthesiemedewerkers en 40 recovery verpleegkundigen.

De afdeling Anesthesiologie van het AMC was de eerste academische anesthesieafdeling in Nederland en bood als eerste een opleiding tot anesthesioloog aan (toen nog in het Wilhelmina Gasthuis). De missie van onze afdeling is nog steeds: "vooruitstrevend in perioperatieve zorg".

Lees ook onze volledige missie en visie statement.


Organogram Afdeling Anesthesiologie AMC