Jump to Navigation

Aandachtsgebieden

Onze afdeling heeft verschillende aandachtsgebieden binnen de anesthesiologie, waaronder acute pijn service, cardioanesthesiologie, kinderanesthesiologie, locoregionale anesthesie, neuro-anesthesiologie, postoperatieve zorg, pijngeneeskunde en urgentiegeneeskunde. Hier treft u meer informatie over onze aandachtsgebieden.

Acute Pijnservice (APS)

Goede pijnbehandeling na een operatie bevordert het comfort en herstel van de patiënt. Verder is pijnbehandeling van belang ter voorkoming van complicaties. De afgelopen 25 jaar zijn meer en meer technieken beschikbaar gekomen om postoperatieve pijn te behandelen. Maar belangrijker nog is dat wij de behandeling van postoperatieve pijn als een gezamenlijke taak beschouwen van allen die bij de zorg van een patiënt betrokken zijn. De Acute Pijnservice (APS) is onderdeel van de afdeling Anesthesiologie. De APS evalueert dagelijks het ingestelde postoperatieve pijnbeleid en past dit zo nodig aan.

De APS is 24 uur per dag, 7 dagen per week bemensd. Dagelijks wordt door APS verpleegkundigen visite gelopen bij alle patiënten met een PCA pomp, epiduraalcatheter, loco-regionale catheter en/of een ketanestpomp. Hierbij wordt het gevoerde pijnbeleid geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit in overleg met de patiënt, de afdelingsverpleegkundige en de (zaal)arts/hoofdbehandelaar van de patiënt. De APS is gemiddeld drie tot vijf dagen na pijnlijke operaties in overleg met de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de pijnbehandeling. Belangrijk punt daarbij is dat het pijnbeleid individueel wordt toegepast. Pijn is namelijk altijd een subjectieve ervaring, die zeer kan variëren van patiënt tot patiënt. Doel is dat de patiënt zo min mogelijk pijn met zo min mogelijk bijwerkingen ervaart, maar ook dat het postoperatief herstel bevorderd wordt. De APS verpleegkundigen worden gesuperviseerd door een dedicated anesthesioloog met APS achterwacht. 

Neuro-anesthesiologie

Neuro-anesthesiologie is het aandachtsgebied dat zich voornamelijk bezig houdt met de zorg voor de patiënt met een neurologische aandoening, welke voor neurochirurgisch ingrijpen in aanmerking komt.

De onderliggende pathologie bestaat uit een breed scala aan aandoeningen waaronder intracraniële chirurgie (tumor, aneurysma, AVM), traumatic brain injury (TBI, ofwel hersenschade na trauma), wervelkolomchirurgie, ruggenmerg chirurgie en deep brain stimulation (DBS). Daarnaast is het AMC één van de expertise centra voor intra arteriële trombectomie na een ischemisch CVA (herseninfarct).

Om optimale zorg te leveren aan onze patiënten is het noodzakelijk dat de neuro-anesthesioloog nauw samenwerkt met onder andere neurochirurgen, neurologen, interventie neuroradiologen, intensivisten, traumachirurgen en vele anderen. Natuurlijk heeft hij of zij hierbij de ondersteuning van zijn eigen anesthesieteam nodig.

Daarnaast verzorgen onze neuro-anesthesiologen onderwijs en opleiding op het gebied van neuro-anesthesie, bijvoorbeeld aan medisch studenten, anesthesie medewerkers, verpleegkundigen en AIOS/collega anesthesiologen. Neuro-anesthesiologen zijn ook onderdeel van andere aandachtsgebieden (b.v. urgentiegeneeskunde).

De neuro-groep bestaat op dit moment uit enkele stafleden en een ruim aantal anesthesiemedewerkers. De missie van de neuro-groep is om in het AMC toonaangevende, excellente zorg te bieden. Om deze missie te bereiken zijn de volgende doelen geformuleerd:

 • Er wordt gewerkt met standard operating procedures (SOPs) op neuro-anesthesiologisch én neurochirurgisch vlak, welke interdisciplinair zijn ontwikkeld
 • Er zijn dagelijks anesthesiologen en anesthesiemedewerkers met neuro-anesthesie als aandachtsgebied beschikbaar
 • Er is dagelijks interdisciplinair overleg ten behoeve van optimalisatie van zorg op individuele niveau
 • Er is een vast aanspreekpunt aangewezen om complexe patiënten ruim van tevoren goed in kaart te brengen en de zorg hieromtrent te optimaliseren.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een uniform anesthesiebeleid, waarbij er gemotiveerd kan worden afgeweken indien dit noodzakelijk wordt geacht.
 • Anesthesieteams worden voor de toepassing van SOPs en het herkennen en behandelen van kritische situaties regelmatig zowel vakinhoudelijk als ten aanzien van samenwerken in teamverband getraind
 • Medewerkers van onze afdeling zijn “fit to fly”: uitgerust en in staat om veilig hun werk te doen

 
Hoofd aandachtsgebied neuro-anesthesiologie: Simon Hennink s.hennink@amc.uva.nl 
Indien men behoefte heeft aan meer informatie of direct contact, kunt u altijd een email sturen naar het bovenstaande email adres.

Stafleden met aandachtsgebied neuro-anesthesiologie:

 • Celia Allison (kinderanesthesiologie)
 • Simon Hennink (algemene anesthesiologie, locoregionale anesthesiologie, cardio-anesthesiologie)
 • Rogier Immink (cerebrale autoregulatie mechanismen, wetenschap)
 • Edward Pasman (algemene anesthesiologie, urgentiegeneeskunde)
 • Julianka Teodorczyk (pijngeneeskunde, neuromodulatie)
 • Vivian Ward (urgentiegeneeskunde, acute pijn service, Postoperative Anesthesia Care Unit)

AIOS:

 • Niek Sperna Weiland (onderzoeker intra-operatieve hersendoorbloeding)

Anesthesiemedewerkers:

 • Lelsley Blaney Davidson
 • Wolf de Bruijn
 • Edith van Duijn – Tutuarima
 • Cynthia Frankfort
 • Gerdien Gehrels
 • Leo Hanst
 • Carolina van Klaveren
 • Kim Kruisinga
 • Nicole Merk
 • Kees Oudenaarden
 • Liesbeth Schoenmakers 
 • Richard Voorneman
 • Sherina Wals 

Pijngeneeskunde

Pijngeneeskunde is bij uitstek het aandachtsgebied voor de anesthesioloog. Van oudsher is de anesthesioloog betrokken bij de pijnbehandeling in de acute en chronische fase. De anesthesioloog werkt hiervoor zowel binnen als buiten de operatiekamer op unieke wijze samen met andere specialisten, zoals (neuro)chirurgen, oncologen, radiologen en klinisch psychologen. De kennis van en kunde in diverse behandelvormen voor pijn en palliatieve zorg binnen onze sectie is dan ook zowel in breedte als in diepte op hoog niveau.

De missie van de sectie Pijngeneeskunde is om bewezen en ook vernieuwende (state-of-the-art) pijngeneeskundige zorg te bieden aan patiënten. Dit wordt onder andere gerealiseerd in:

 • Aanbieden van behandeling met neurostimulatie (zie ons protocol Neuromodulatie voor de indicaties).
 • Uitvoeren van diverse andere invasieve behandelingen volgens de geldende WIP richtlijnen.
 • Behandelen van pijn door TENS, iontoforese en/of ketamine infusie.
 • Aanreiken van handvatten voor het omgaan met de gevolgen van pijn.
 • Bevorderen en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pijngeneeskunde.

Onze afdeling in cijfers:

 • Per jaar zien wij bijna 1000 nieuwe patiënten
 • Per jaar hebben wij 13000 poliklinische patiëntcontacten
 • Per jaar hebben wij de mogelijkheid tot implantatie neurostimulatoren bij 82 patienten

Binnen het AMC bestaat de sectie Pijngeneeskunde uit: anesthesiologen-pijnspecialisten, anesthesiologen in opleiding tot pijnspecialist, arts-assistenten tijdens hun verdiepingsstage en hun algemene stage, verpleegkundig consulenten, de klinisch psycholoog en wetenschappelijk onderzoekers.

Anesthesiologen-pijnspecialist

 • drs. F. Wille, FIPP (hoofd pijngeneeskunde)
 • mw. drs. J.E. Teodorczyk, FIPP (waarnemend hoofd)
 • Prof. dr. dr. M.W. Hollmann, DEAA
 • mw. dr. J.T. Wegener, EDRA
 • drs. H.C.H. Wartenberg, FIPP
 • mw. drs. K. Elangovan

Anesthesiologen in opleiding tot pijnspecialist (fellow)

 • drs. R.H.A. Soetens
 • drs. W.J.L. van Duin
 • mw. dr. G.T.M.L. Oei (junior-fellow)

Verpleegkundig consulenten aandachtsgebied pijngeneeskunde

 • mw. M. de Klerk
 • mw. M.M. de Roos
 • mw. K.P. Hendrickx

Klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt, EMDR Europe practitioner

 • mw. dr. L.N.L Zonneveld

Wetenschappelijk onderzoekers

 • mw. J.S. Breel
 • mw. A.G.C.L. Wensing

Urgentiegeneeskunde

Binnen de anesthesiologie is urgentiegeneeskunde het aandachtsgebied dat gericht is op patiënten met acuut verstoorde vitale functies. De anesthesioloog is bij uitstek opgeleid om vitale functies te kunnen bewaken en stabiliseren, maar ook om vitaal bedreigde patiënten adequaat en snel te kunnen herkennen. De onderliggende pathologie bestaat uit een breed spectrum, met onder andere trauma, reanimatie, en acute cardiologische, neurologische en obstetrische afwijkingen. De urgentie-anesthesioloog werkt, samen met anesthesiemedewerkers, in teamverband samen met alle andere professionals, zoals (trauma)chirurgen, radiologen, intensivisten, SEH-artsen en verpleegkundigen. We zijn werkzaam in de gehele keten; van prehospitaal, als arts van het Mobiel Medisch Team (MMT), op de SEH, de OK, de (hart)katheterisatiekamer, tot aan de Post Anesthesia Care Unit (PACU) en de intensive care. Daarnaast verzorgen onze urgentie-anesthesiologen onderwijs en opleiding op het gebied van urgentiegeneeskunde, bijvoorbeeld aan medisch studenten en ambulancepersoneel.

De urgentiegroep van de afdeling anesthesiologie van het AMC bestaat uit stafleden, arts-assistenten en anesthesiemedewerkers met bijzondere expertise en interesse in de urgentiegeneeskunde. De missie van de urgentiegroep is om state-of-the-art anesthesiologische zorg te bieden aan de vitaal bedreigde patiënt in het AMC. Daartoe heeft zij zich onder andere het volgende ten doel gesteld:

 • Actieve betrokkenheid bij alle aspecten van de urgentiegeneeskunde in het AMC. Daarbij zoekt de urgentiegroep actief de samenwerking met aanpalende specialismen en kenniscentra.
 • Verder ontwikkelen van opleidingen en trainingen binnen het aandachtsgebied urgentiegeneeskunde voor zowel stafleden, arts-assistenten als anesthesiemedewerkers. En zowel intern in het AMC als naar extern.
 • Formuleren van ‘best practices’ voor verschillende categorieën vitaal bedreigde patiënten.
 • Inbrengen van onze expertise in relevante interne overlegstructuren (reanimatiecommissie, transfusiecommissie, ZIROP commissie, etc.) en externe overlegstructuren (TraumaNet AMC, NVA, etc.).
 • Structureel onderwijs binnen de afdeling anesthesiologie bij bestaande onderwijsmomenten  (journal club, woensdagochtendbespreking anesthesiologie, refereeravonden, summerschool urgentiegeneeskunde) en het participeren in relevante onderwijsactiviteiten buiten de afdeling.
 • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van urgentiegeneeskunde.

Op initiatief van enkele urgentie-anesthesiologen uit het AMC is de website www.urgentiegeneeskunde.com ontwikkeld. Voor meer vakinhoudelijke informatie betreffende dit aandachtsgebied binnen de anesthesiologie verwijzen wij graag naar deze site.

Hoofd aandachtsgebied urgentiegeneeskunde: Fabian Kooij, f.o.kooij@amc.nl

Voor direct contact met een van de urgentie-anesthesiologen, bel naar het AMC 020-5669111 en laat u doorverbinden met het dienstdoende staflid anesthesiologie (dus de achterwacht, overdag wordt het sein gedragen door een van onze urgentie-anesthesiologen).

Stafleden aandachtsgebied urgentiegeneeskunde, met specifieke expertise binnen urgentiegeneeskunde;

 • Tijs vd Berg (obstetrische anesthesiologie)
 • Suzanne Eberl (cardio-anesthesiologie)
 • Jan Fraesssorf (prehospitale zorg en critical care air ambulance)
 • Maartje van Haperen (simulatie onderwijs, CRM)
 • Erik Jan Hoorn (kinder-anesthesiologie, simulatie onderwijs)
 • Fabian Kooij (prehospitale zorg, trauma, luchtwegmanagement, echografie)
 • Hennie Metske (kinder-anesthesiologie, reanimatie, simulatie onderwijs)
 • Bjorn Sanou (cardio-anesthesiologie)
 • Erik Scholten (cardio-anesthesiologie)
 • Hans van Schuppen (reanimatie, luchtwegmanagement, CRM)
 • Arjen Siegers (prehospitale zorg, kinder-anesthesiologie, simulatie onderwijs)
 • Markus Stevens (kinder-anesthesiologie en locoregionale anesthesie)
 • Victor Viersen (trauma, stollingsstoornissen)
 • Vivian Ward (neuro-anesthesiologie, acute pijnservice)

 AIOS Anesthesiologie:

 • Anne Josephine Sonnema
 • Robert Weenink (duikgeneeskunde en cerebrale gasembolieën) 
 • Irene Wiersma

 Anesthesiemedewerkers:

 • Benedikt van Loo (trauma, sedatie)
 • Kevin Smit (CRM, simulatie onderwijs)