Jump to Navigation

Interscalenus blok

Voorwaarden

1. Perifeer infuus

2. Monitoring Pakket 1

3. Surpass B0

Materiaal

1. Lineaire probe

2. Basis poets-set regionale anesthesie met Echo-hoes

3. Echogene naald 5 cm

Medicatie

Anesthesie: Levobupivacaine 0.5%, max ¼ mL/kg, op geleid van verspreiding

Analgesie: Levobupivacaine 0.25%, max ¼ mL/kg, op geleid van verspreiding

Single shot of continue techniek mogelijk.

Positionering en Naaldpositie

Rugligging. Hoofd licht naar contralaterale zijde gekanteld. Probe op hoogte cricoïd en van mediaal naar lateraal scannend, tot visualisatie scalenusspieren. Naald wordt out of plane opgevoerd,(1) initieel punctie door huid direct boven de plexus, parallel met huid enkele mm opvoeren tot punt van de naald goed in beeld is en boven de plexus ligt (positie in afbeelding met gele x gemarkeerd). Vervolgens redirectie naald naar de diepte en punctie lamina praevertebralis / fascia cervicalis na enkele mm.

Specifieke aandachtspunten

  • Voornaamste indicatie is analgesie / anaesthesie bij laterale clavicula-, schouder- of bovenarmoperaties.(1)
  • De meest belangrijke bijwerkingen zijn blokkade van de nervus phrenicus met diafragmaparese (te voorkomen met diepere injectie en monitoring van verspreiding CAVE postop pomp kan alsnog tot parese diafragma leiden (2), blokkade van de ipsilaterale nervus laryngeus recurrens (heesheid), en ipsilateraal Horner syndroom. Dit is bij de indicatiestelling belangrijk.
  • Zeer belangrijk is om de naald niet (zoals soms voorgesteld) door de de musculus scalenus medius te positioneren, twee belangrijke takken van de plexus brachialis, de nervus thoracicus longus en de nervus dorsalis scapulae lopen vaak door deze spier heen.(3) Ondanks het feit dat puncties over het algemeen in-plane worden uitgevoerd heeft daarom hier toch de out-of-plane approach de voorkeur.

Literatuur

1. Marhofer P et al. Fifteen years of ultrasound-guided regional anaesthesia: Recent developments in block techniques .Br J Anaesth 2010; 104: 673-83.

2. Renes S et al. Minimum effective volume of local anesthetic for shoulder analgesia by ultrasound-guided block at root C7 with assessment of pulmonary function. Reg Anesth Pain Med 2010; 35:529-34.

3. Hanson SA. Systematic ultrasound identification of the dorsal scapular and the long throacic nerves during interscalene block. Reg Anesth Pain Med 2013; 38:54-7.

Weblinks http://www.neuraxiom.com/html/interscalene_bp.php

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen