Jump to Navigation

Epoetine recombinant

Inleiding:

Preoperatieve toediening van erythropoëtine in combinatie met ijzersuppletie kan opbrengst van autoloog bloed verhogen. Het is één van de technieken binnen het perioperatief bloedmanagement om allogene bloedtransfusies te vermijden bij grote orthopedische, gynaecologische of oncologische operaties. Andere toepassingen: chronische nierziekten, behandeling van anemie bij kanker en chemotherapie, critical illness op IC en preventie van anemie bij prematuren.

Achtergrond:

Humaan erythropoëtine is een glycoproteïne dat de aanmaak van de erythrocyten stimuleert in respons op anemie of een verminderd zuurstofaanbod. De productie van erythropoëtine vindt voor 85-90% plaats in de peritubulaire interstitiele cellen van de nier en voorts in de lever. De belangrijkste werking van erythropoëtine bestaat uit het stimuleren van de groei, deling en differentiatie van voorlopercellen van de erythrocyt in het beenmerg, oftewel erythropoese. Epoëtine is een recombinante vorm van humane erythropoëtine en kan subcutaan of intraveneus worden toegediend voor stimulatie van de erythopoëse.

Indicaties:

 1. Preoperatief bij een Hb: 6,2 - 8,1 mmol/l en verwacht bloedverlies >500 ml
 2. Patiënten die geen bloedtransfusie accepteren (Jehovah’s getuigen) en een bloedige operatie ondergaan
 3. Chronische nierfalen (zowel met/zonder dialyse)
 4. Chemotherapie ( tenminste 2 maanden geleden gegeven) om bepaalde typen kanker ( solide tumoren, maligne lymfomen en multiple myeloma) te behandelen
 5. Zidovudine (AZT) kan leiden tot een dosis afhankelijke afname van erythropoietine receptor expressie. Afhankelijk van het Hb kan epoetine worden toegediend. Dit zal door een internist worden

Contra-indicaties:

 1. Ongecontroleerde hypertensie
 2. Recente cardiovasculaire aandoeningen (< 6 maanden)
 3. Geen adequate antitrombotische profylaxe mogelijk
 4. Allergie tegen bestanddelen in de r - Epo
 5. Voorzichtigheid geboden bij ischemische vaatziekten of hartfalen, epilepsie, sikkelcelanemie, refractaire anemie met een overmaat aan erythroblasten in transformatie en leverfunctiestoornissen

Interacties:

Bij combinatie met ciclosporine (neoral, sandimmune) of tacrolimus (prograft, protopic, advagraf). Bij drug eluting stent is sprake van een ischaemische hartziekte: zie contraindicaties. Epo kan thrombogene effecten op het endotheel hebben . Het wordt aanbevolen de dosering van deze middelen te controleren en zn de dosering aan te passen wanneer het hemoglobine gehalte stijgt.

Bijwerkingen:

 1. Thromboembolische complicaties (myocardinfarct, CVA , TIA) vnl. bij patiënten met nierfalen indien Hb > 7,4 mmol/L
 2. Hypertensie

Toepassing op preoperatieve polikliniek:

 • Schat verwacht bloedverlies > 500 ml
 • Controleer op stollinsstoornissen en gebruik van antistolling
 • Controleer Hb, MCV, ferritine en stolling
 • Als het Hb laag is (< 7,5 mmol/l), ga na of verdere diagnostiek voor anemie nodig is, consult internist. Mogelijke oorzaken anemie: ijzergebrek, genetisch, voedingstekorten, chronisch verlies, immunologische afwijkingen, medicatie, chronische ziekten, maligniteiten, infecties en hemolyse.
 • Plan operatie 4-6 weken na het polibezoek
 • Dien de aanvraag 4-6 weken preoperatief in bij de verpleegkundige van de poli anesthesiologie, heeft aanvraagformulieren voor de verpleegkundige.
 • Teken de recepten voor r-Epo en voor Ferrofumaraat.
 • Patient krijgt van een verpleegkundige thuis wekelijks r- Epo s.c.:

Standaard schema 4 weken voor OK: “ Eprex ®” 40.000 IE s.c. wekelijks

Indien OK binnen korter termijn plaatsvindt:

Versneld schema 2 weken: :5x” Eprex®” 40.000 IE s.c. in 10 dagen

 • Controleer Hb bij opname
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen