Jump to Navigation

Epiduraal Kind

Klaarzetten:

Materiaal: Medicijnen:
Basispoetsset Bupivacaine 0,25%
Chloorhexidine / alcohol
Steriele handschoenen / jassen
Bij kind tot 20kg: 20G (cm) Tuohy naald (1 streepje= 0,5 cm)
 • Bij kind tussen 20 en 40 kg: 18G (5cm) Tuohy naald

(1 streepje = 0,5cm)

 • Bij kind > 40 kg: volwassen set

Preoperatieve voorbereiding:

 • Standaard monitoring

Indicaties:

 • Ingrepen aan thorax, abdomen, tractus urogenitalis en onderste extremiteiten
 • Situaties waarin intraveneus opioid gebruik niet gewenst is, bv mogelijke respiratoire complicaties, eerder doorgemaakte afhankelijkheid of allergie
 • Situaties waarin cardiodepressie door anesthetica verlaagd kan worden door een gecombineerde techniek

Contraindicaties:

 • Absoluut
  • weigering door patiënt of diens ouders
  • lokale infectie punctieplaats of sepsis
  • stollingsstoornis
  • hypovolemie
  • verhoogde intracraniële druk
 • Relatief
  • pre-existente neurologische aandoeningen
  • lokale afwijkingen aan wervels of rug

Inleiding:

 • < 12 jr prikken onder narcose, > 18 jr wakker

prikken, tussen 12 jr en 18 jr na overleg met patiënt

 • Intubatie liefst zonder spierverslapping, en als het mogelijk is, spontaan ademen (betere bewaking ivm eventuele toxische reactie door lokaal anestheticum of aanprikken nervi)
 • In principe “midline approach” en “loss of resistance” met NaCl 0,9%
 • Afstand huid – epiduraal ruimte:
  • Neonaat 0,5 – 1cm
  • 1 – 3 jaar 0,8 – 1,4cm
  • 7 – 10 jaar 1,8 – 3 cm
  • 11 – 16 jaar 2,2 – 3,5 cm
  • Alternatieve berekening: Vuistregel: tussen 6 maanden en 10 jaar: lumbaal 1mm/kg, thoracaal 1,95 cm + ( 0,045 cm x kg )
 • Bij kinderen < 6 maanden met echo van tevoren de diepte bepalen, evt daarna catheterligging controleren
 • Bij kinderen < 10 kg opschuiven vanuit caudaal overwegen
 • Urine catheter inbrengen
 • Bij patienten van de afdeling neonatologie direct na het plaatsen aan de afdeling doorgeven, zodat bupivacaine 0,0625 % door de apotheek kan bereid worden.

Bolus:

 • (levo) bupivacaine:
  • < 6mnd: max 2 mg/kg
  • > 6mnd: max 2,5mg/kg

Inhoud van de spuit:

 • Onder 6 kg: bupivacaine 0,0625% zonder

toevoeging

 • Boven 6 kg: bupivacaine 0,125% zonder

opiaten

 • Boven 20kg: standaard volwassen dosering ( bupivacaine 0,125% & sufentanil 0,5 mcg/ml )

Kinderen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van sufentanil, dus bij voorkeur zonder sufentanil of 3 dd zofran 0,1 mg po erbij

 • Max bupivacaine continue infusie
  • < 6mnd: 0,25 mg/kg/uur, max 48u
  • > 6mnd: 0,4 mg/kg/uur

Top ups:

Overschrijd met de continue infusie en top ups nooit de maximale uurdosering

Extra aandacht voor:

 • Motoriek
 • Ademhaling
 • Monitor op de afdeling

Proefstop:

 • ’s avonds van tevoren met tramadol opladen
 • Pompstop om 6u
 • 4dd tramadol of boven de 50 kg oxycontin 2x10mg en oxynorm tot 6x5 mg maximaal starten vanaf 8 uur
 • Catheter verwijderen volgens richtlijn NVA
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen