Jump to Navigation

Aortaklep transapicaal

Beschrijving ziektebeeld:

Om in aanmerking voor een transapicale aortaklepplaatsing te komen moet er sprake zijn van een ernstige, symptomatische aortaklepstenose. Bovendien vertoont deze groep van patiënten een zeer slechte algemene toestand met belangrijke co-morbiditeiten en een duidelijk verhoogd perioperatief risico. Door introductie van het Ascendra Sapien device is een transapicale benadering mogelijk.

Op deze manier kan een operatie met een cardiopulmonale bypass worden voorkomen.

Procedure:

Het Ascendra Delivery System wordt via een antegrade benadering over de apex van de linker ventrikel door een 14 en 26 Fr sheath ingebracht en naar de aortaklep positie opgeschoven. Het system is een In-stent klep (tricuspide klep uit runderpericard).

Voor inbrengen van het system vindt nog een ballondilatatie van de natieve aortaklep plaats. Tijdens inflatie en deflatie van de stentballon wordt kortdurend gepaced met 180 bpm door een epicardiale pacemakerlead. Dit gebeurt door de anesthesioloog. Pacemaker daarna op achtergrondfrequentie van 60/min zetten.

De procedure wordt verricht onder algehele anesthesie met intubatie, hartlongmachine stand-by en cell saver. 1 pericard en 1 pleura drain worden achter gelaten.

Klaarzetten:

Materiaal Medicatie
Perifeer infuus (16G of 14 G) Etomidate 20 mg/10ml
Dubbel-druksysteem Sufentanil 50 µg/10ml
500 ml NaCl 0,9% 60ml/uur drijfinfuus Rocuronium 50 mg/5ml
500 ml Tetraspan® Fluido->Side Port Ketanest
Arteriële lijn (vóór inleiding) Noradrenaline continue infuus 5mg/50ml
Sideport inbrengset met 7F dubbel-lumen catheter
3 spuitenpompen en 1 volumetrische pomp (CK) Efedrine 50mg/10ml
Bair Hugger met tubes naast patiënt Atropine 0,5mg/ml
Fluido Sevoflurane, voor transport propofolpomp
Blaas catheter (CK) Bij slechte LV functie: dobutamine 250mg/50ml
Defibrillator pads met defibrillator (CK) Protamine doosje ampullen
ECG stickers (CK) voor: ons ECG, defib. & echo
TEE (CK) “CK” wordt door cathkamer verzorgd Cefazoline 1g
Cell saver en Hartlongmachine: perfusionisten Bupivacaïne 0,25% 20 ml (lokaal infiltratie)

Preoperatieve voorbereiding:

Preassessment van alle patiënten op de polikliniek anesthesie. Afspraken afdeling cardiochirurgie:

Bloedgroep/kruisbloed

Hb, Ht, L, Tr, Na, K, Kreat, Ur, LDH, Haptoglobine, NT-proBNP, CK, CK-MB, Troponine, Spijtserum

Eventuele coumarines staken, voor Ascal en clopidrogel (Plavix®) overleggen met Dr.Cocchieri.

I.v.m. ernstige comorbiditeit ICU bed aanvragen

Cefazoline 3 x 1g, start 30 min voor procedure, gedurende 24 uur

Voor elke ingreep teamoverleg over patiënt & procedure

Onderhoud anesthesie:

Handhaven van “normale” vasotonus dmv vasopressoren en vermijden ondervulling is essentieel.

Complicaties:

Stroke, dissectie van de aorta, Ventrikel perforatie met tamponade, cardiogene shock, hartinfarct, migratie van de bioprothese, paravalvulaire lekkage, ventrikel ruptuur, bloeding.

Postoperatief beleid:

Patient gaat naar IC

Ritmebewaking (telemetrie CCU) tot ontslag

Pacemakerdraad in situ laten gedurende 5 dagen

Literatuur:

Anesthesia Management for Transapical Transcatheter Aortic Valve Implantation: A Case Series Jens Fassl, Thomas Walther, Heinrich Volker Groesdonk, Joerg Kempfert, Michael Andrew Borger, Markus Scholz, Chirojit Mukherjee, Axel Linke, Gerhard Schuler, Friedrich Wilhelm Mohr, Joerg Ender. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia - June 2009 (Vol. 23, Issue 3, Pages 286-291, DOI: 10.1053/j.jvca.2008.12.026)

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen