Jump to Navigation

Anafylaxie

Symptomen

Niet alle symptomen hoeven aanwezig te zijn, symptomen presenteren zich vaak niet in deze volgorde.

Graad I: veranderingen in huid en slijmvliezen: gegeneraliseerd erythema, urticaria, angio-oedeem

Graad II: meetbare maar niet levensbedreigende symptomen: veranderingen in huid en slijmvliezen, hypotensie, tachycardie, ademhalingsproblemen

Graad III: levensbedreigende symptomen: cardiovasculaire collaps, tachycardie of bradycardie, hartritmestoornissen, bronchospasme

Graad IV: hart- of ademstilstand

Behandeling

 • Stop medicatie
 • Stop intraveneuze anesthetica, overweeg onderhoud met dampvormige anesthetica
 • Behoud luchtweg, 100% zuurstof, overweeg intubatie
 • Geef bij een ernstige reactie snel adrenaline:
  • Begin met adrenaline 10 – 20 mcg bolussen i.v.(van een adrenalineoplossing 1 mg/10 ml (=1:10.000) is dat 0,1 tot 0,2 ml)
  • Bij ernstige reactie (graad III) of onvoldoende effect adrenaline 100 – 200 mcg i.v. ( van een 1mg/10ml oplossing (oplossing =1:10.000) is dat 1 tot 2 ml)
  • Bij hart- of ademstilstand (graad IV) volg de reanimatierichtlijnen
  • Titreer adrenaline op effect elke 1 tot 2 minuten
  • Overweeg een adrenaline pomp, start op 0,05 tot 0,1 μg/kg/min.
 • Overweeg prednisolon (DAF) 25-50 mg i.v. (equivalent met hydrocortison 100-200 mg i.v.) ter voorkoming bifasische reactie
 • Overweeg clemastine 2 mg i.v. voor behandeling van huiduitslag en jeuk
 • Intraveneuze vulling (bij eerdere colloïdentoediening alleen crystalloïden)
 • Haal hulp
 • Stop operatie indien mogelijk

Beleid na anafylactische reactie

 • Bewaak patiënt gedurende 24 uur
 • Neem binnen 2 uur na de anafylactische reactie ter diagnostiek een gele serum gelbuis af voor tryptasebepaling. (Dit is dezelfde buis die wordt gebruikt voor troponine-bepaling, en is aanwezig op de verkoever). Vul op het blauwe formulier ‘Algemeen onderzoek in Bloed’ zelf als bepaling Tryptase in.
 • Laat na 24 uur een tweede buis afnemen om de baseline van tryptase te bepalen.
 • Alle patiënten met een verdenking op een anafylactische reactie moeten worden doorverwezen in het AMC. Het beste kan dit door de anesthesioloog zelf gedaan worden, in overleg met de hoofdbehandelaar. Zie hieronder hoe patiënt te verwijzen.

Verwijzing

 • Patiënten op de preoperatieve screening met een anamnese verdacht voor een anafylactische reactie, kunnen naar de allergoloog worden doorverwezen. Vooral na een mogelijke anafylactische reactie op antibiotica, spierrelaxantia en lokaalanesthetica kan het nuttig zijn om door te verwijzen. Vul bij verwijzing een poliklinisch ICC-formulier in, en laat de patiënt de “vragenlijst ter voorbereiding voor het onderzoek naar geneesmiddelallergie” invullen. Bij een negatieve testuitslag kan een anafylactische reactie niet worden uitgesloten, maar positieve uitslagen kunnen met verder onderzoek een duidelijk advies mogelijk maken welke specifieke middelen wel of niet gebruikt dienen te worden.
 • Vul bij verwijzing na een anafylactische reactie op OK de “vragenlijst perioperatieve anafylaxis” in. Stuur deze, samen met de preoperatieve lijst en het anesthesieverslag naar de polikliniek KNO. Vergeet niet medicatie preoperatief gegeven op de afdeling en middelen zoals desinfectantia e.d. te vermelden, dus alles wat de patiënt tot 6 uur preoperatief systemisch of topicaal/locaal heeft gekregen.
 • Verwijs patiënt door naar polikliniek KNO/Allergologie.

Literatuur

 1. Reducing the risk of anaphylaxis during anesthesia: 2011 updated guidelines for clinical practice, Mertes PM, Malinovsky JM, Jouffroy L; Working Group of the SFAR and SFA, Aberer W, Terreehorst I, #Brockow K, Demoly P; ENDA; EAACI Interest Group on Drug Allergy, J Investig Allergol Clin Immunol. 2011;21(6):442-53.
 2. Suspected anaphylactic reactions associated with anaesthesia, Harper NJ, Dixon T, Dugué P, Edgar DM, Fay A, Gooi HC, Herriot R, Hopkins P, Hunter JM, Mirakian R, Pumphrey RS, Seneviratne SL, Walls AF, #Williams P, Wildsmith JA, Wood P, Nasser AS, Powell RK, Mirakhur R, Soar J; Working Party of the Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, Anaesthesia. 2009 Feb;64(2):199-211.
 3. Anaphylaxis and anesthesia: controversies and new insights, Dewachter P, Mouton-Faivre C, Emala CW. Anesthesiology. 2009 Nov;111(5):1141-50.
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen